LinkedIn Twitter YouTube

Wil je het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten goed en snel uitvoeren? Ontdek het gemak van Mijn Impuls!

Het gaat niet goed met de voortgang van het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten. In haar laatste nieuwsflits meldt de NVGA:

"Nu wordt ons gemeld dat een aanzienlijk deel van de gevolmachtigden afwachtend zou zijn met het in gebruik nemen van het Werkprogramma met de argumentatie dat 2017 moet worden gezien als een 'overgangsjaar'. Hierbij willen wij benadrukken dat dit overgangsjaar slechts  de accountantscontole betreft. Het toepassen van het Werkprogramma kan niet vroeg genoeg gestart worden. Wij roepen u op om zo spoedig mogelijk aan de slag te gaan voor zover dit nog niet is gebeurd".

 En het klopt dat veel volmachten niet precies weten wat ze moeten doen.

Maar hoe komt dit nu? De NVGA en de volmachtgevers moeten de hand in eigen boezem steken. De introductie van het Werkprogramma verdiende al niet de schoonheidsprijs maar je moet normen en verwachtingen gewoon helder maken. Het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten werd eerst "Normenkader" genoemd. En die normen zijn in veel gevallen niet specifiek genoeg. Hetzelfde geldt voor de uitvoering. De bedoeling is dat de volmachtgever 'op afstand' het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten kan toetsen. Dat kan alleen wanneer de juiste documenten worden geüpload. Wanneer je de normen en de uitvoering niet helder maakt dan is het logisch dat de kwaliteit onder de maat blijft. Dat ligt niet aan de volmachten maar aan specifieke instructies.

Laat ik wat helderheid in de duisternis scheppen. Zoals ik schreef verwachten de volmachtgevers dat zij 'op afstand' het werkprogramma (opzet) kunnen toetsen, dus je moet van alle taken een procesbeschrijving (bestaan) hebben en uploaden in het Werkprogramma. Dan laat je dus zien hoe je een taak uitvoert. Veel taken vragen ook om een actie. In dat geval moet je dus ook laten zien dat een taak is uitgevoerd door een uitvoeringsdocument (werking) te uploaden. 

Op deze manier creëren we met elkaar een efficiënt volmachtkanaal zodat ook de maatschappijaudits veel efficienter uitgevoerd kunnen worden.

De afgelopen tijd heb ik samen met twee medewerkers heel hard gewerkt aan Mijn Impuls. Mijn Impuls is het meest complete en goedkoopste volmachthandboek dat op dit moment verkrijgbaar is. Het is niet gemaakt vanuit een compliance-focus maar vanuit de praktische situatie van het volmachtkantoor met de beide benen op de grond waarbij natuurlijk voldaan wordt aan de wet- en regelgeving maar niet verlammend werkt op de volmachtorganisatie. 

Alle taken van het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten zijn in Mijn Impuls in de vorm van een procesbeschrijving opgenomen. Moet aan een taak uitvoering worden gegeven dan vind je in Mijn Impuls een uitvoeringsdocument. 

Met Mijn Impuls wordt de uitvoering van het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten een stuk eenvoudiger. Maar naast het feit dat de volmachtgevers volledige informatie ontvangen, voer je het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten in de eerste plaats voor jezelf uit. Wanneer je dit goed doet, dan verhoogt het de kwaliteit van je volmachtbedrijf.

Vraag daarom nu een offerte aan van het meest complete en goedkoopste volmachthandboek Mijn Impuls en ervaar het gemak bij de uitvoering van het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten

 

Hartelijke groet,

JV Impuls B.V.

Jan van de Veen

jan.vandeveen@jvimpuls.nl

 

 

 

 

Twitter