LinkedIn Twitter YouTube

Volmachtadvies

Organisatieadvies zit in de genen van JV Impuls. Bij uitstek advies waarbij een relatie wordt gelegd tussen efficiënt werken en een klantgerichte focus. "De klant staat centraal" is het adagium van de verzekeringsbranche.

De werkwijze van JV Impuls is vooral coachend en sturend. De medewerkers bij het proces betrekken creëert betrokkenheid en draagvlak. Het is verbazingwekkend hoeveel goede ideën in de organisatie zelf aanwezig zijn.

JV Impuls zet haar expertise in zowel bij verzekeraars als bij het intermediair/volmachten.

Twitter