LinkedIn Twitter YouTube

TIP 8: Aan de bak!

Volmachtkantoren moeten nu aan de bak met het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten. Wanneer in het laatste kwartaal de taken op de juiste manier uitgevoerd worden dan verwacht ik dat de volmachtgevers tevreden zullen zijn en het accepteren dan in de voorliggende perioden de uitvoering onder de maat was. Op de juiste manier betekent dus dat je laat zien "hoe je een taak uitvoert" (bestaan) door een procesbeschrijving te uploaden en dat je aantoont dat de taak ook werkelijk is uitgevoerd (werking) door een bewijsstuk en/of verklaring te uploaden. Laat ik als praktisch voorbeeld de vergunningencontrole van de tussenpersonen nemen. Het feit dat VolmachtBeheer wijzigingen doorgeeft, betekent niet dat hiermee die taak is afgerond. Je moet actief op VolmachtBeheer controleren of alle tussenpersonen waarmee je een samenwerking hebt, staan vermeld en beschikken over een geldige vergunning. Daar maak je een printscreen van en je vult een uitvoeringsdocument in. Het uitvoeringsdocument bestaat uit de volgende onderdelen: beschrijving taak - bevindingen - te nemen maatregelen.

Dus zorg dat je de basis goed hebt staan want dan kun je efficiĆ«nt werken. Er zijn volmachtconsultants die beweren dat je 1 tot 2 dagen per week nodig hebt om het werkprogramma goed uit te voeren. Als dat zo is dat doe in ieder geval iets niet goed of je organisatie lijdt aan 'controle-obesitas'. Staat de basis goed dan ben je sec met het uitvoeringsprogramma 1 dag per maand bezig. 

Vraag daarom een demosessie aan van het dynamische volmachthandboek 'Mijn Impuls'. In 'Mijn Impuls' is van alle taken een procesbeschrijving opgenomen en waar van toepassing is een uitvoeringsdocument aanwezig. Voorts zitten in 'Mijn Impuls' handige tools zodat je snel procesbeschrijvingen kunt uploaden op VolmachtBeheer. Zo houden we het volmachtbedrijf leuk en kunnen we ons blijven concentreren op de business. Want daar gaat het uiteindelijk om.

Twitter