LinkedIn Twitter YouTube

TIP 7: Privacy en het gebruik van klantgegevens

Er zijn verschillende taken van het Werkprogramma die te maken hebben met de privacy van persoonsgegevens. Je moet zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met persoonsgegevens omgaan. En de klant moet weten wat je met de persoonsgegevens doet.  Daarom moet je een Privacy Statement hebben en dit naleven. Het Privacy Statement moet op een logische plaats op je website staan. Indien je niet beschikt over een Privacy Statement dan kun je de procedure bij mij verkrijgen. Stuur dan een mail naar jan.vandeveen@jvimpuls.nl. Wanneer je gebruik maakt van de diensten van derden, dan moet je met die derden afspraken maken over het gebruik van persoonsgegevens en dit vastleggen in een bewerkersovereenkomst. Dus controleer of dit is gebeurd.

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is ook de meldplicht Datalekken van kracht. Deze meldplicht houdt in dat je een melding moet doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer je te kampen hebt met een ernstig datalek. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft beleidsregels opgesteld wanneer je kunt spreken van een ernstig datalek. Zorg in ieder geval dat alle medewerkers zijn ge├»nformeerd over de meldplicht datalekken. In het dynamische volmachthandboek 'Mijn Impuls' is een directe koppeling gemaakt met het meldloket datalekken. In 'Mijn Impuls' zijn trouwens alle taken van het Werkprogramma Risicobeheersing opgenomen en je kunt vanuit 'Mijn Impuls' het Werkprogramma veel sneller uitvoeren. Wanneer je belangstelling hebt voor een demo van 'Mijn Impuls', stuur dan even een mail of bel 06 12 01 07 64.

Twitter