LinkedIn Twitter YouTube

TIP 12: De accountantscontrole en de kosten

Er is meer over geschreven maar ik krijg regelmatig vragen over de rol van de accountant met betrekking tot de taken van het Werkprogramma, die door de accountant gecontroleerd moeten worden. 71 van de 116 taken van het Werkprogramma worden door de accountant getoetst. Maar dat gebeurt nog niet over het jaar 2017 maar over het jaar 2018. De volmachtgevers komen nog met een accountantsprotocol dat dan in de samenwerkingsovereenkomst wordt opgenomen. In de nu uitgerolde samenwerkingsovereenkomsten is deze paragraaf nog leeg.

Maar dit wil niet zeggen dat de 71 taken dit jaar niet gedaan moeten worden. Daar is hier en daar wat misverstand over. Alle taken moeten eind 2017 volledig zijn uitgevoerd. Voorts heerst het idee dat alle taken, die de accountant controleert, niet worden beoordeeld door de volmachtgevers. Dat is niet zo. Ook de volmachtgevers zullen deze taken controleren. En dat is logisch. In het werkprogramma staat bijvoorbeeld dat alle taken met betrekking tot schadebehandeling, door de accountant gecontroleerd worden. En het ligt voor de hand dat ook de volmachtgevers zelf willen toetsen of bijvoorbeeld het schadebehandelingsproces verloopt volgens hun richtlijnen.

Zoals ik eerder in deze tips heb geschreven, is het essentieel om alle documenten volledig te uploaden zodat de volmachtgevers en later de accountant het bestaan en de werking kunnen toetsen. Het ‘bestaan’ wordt aangetoond door de procesbeschrijvingen te uploaden zodat getoetst kan worden hoe een proces wordt uitgevoerd. De ‘werking’ toon je aan door uitvoeringsdocumenten te uploaden. Wanneer je dit doet dan verloopt het proces voor de volmachtgever en de accountant efficiënt en dan kan dit zeker van invloed zijn op de hoogte van de accountantskosten. Omdat alle documenten op het informatieplatform van VolmachtBeheer toegankelijk zijn, kan de accountant de toetsing snel ‘op afstand’ uitvoeren. De accountant heeft dan minder tijd nodig dan voorheen en dat moet een gunstig effect hebben op de accountantskosten. Het is nu tijd om meerdere accountants om een offerte te vragen. De kans is groot dat je met een goede uitvoering van het Werkprogramma de eerste besparing al te pakken hebt.

Twitter