LinkedIn Twitter YouTube

TIP 10 - Maak serieus werk van fraudebeheersing

Het aantal fraudemeldingen door gevolmachtigden blijft achter bij het gemiddelde. Logisch dus dat de volmachtgevers graag zien dat volmachten de aanpak van fraude aanscherpen. In 2016 hebben de verzekeraars 20 procent meer fraudeplegers opgespoord dan een jaar eerder. Ze fraudeerden samen voor zo'n slordige 83 miljoen euro. Daarmee maakt fraude een significant deel uit van de schadelast. Fraudebeheersing begint bij het hebben en toepassen van protocollen en procedures. Voor de uitvoering van het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten heb je de volgende protocollen en procedures nodig: 

  • Fraudebeleid (het fraudebeleid moet ook op de website worden geplaatst)
  • Fraudeprocedure met aandacht voor het spoorboekje Fraudebeheersing door Gevolmachtigden, de fraude-indicatoren en de FISH-check
  • Customer Due Diligence (Sreening sanctielijst, inclusief UBO's) 
  • Incidentenwaarschuwingssysteem

Fraudezaken moeten geregistreerd worden in een frauderegister. Van groot belang is de bewustwording bij de medewerkers van het volmachtbedrijf. Zet het thema tijdens het werkoverleg op de agenda en het is aan te bevelen om in de functiebeschrijving van een acceptant en schadebehandelaar de fraudetaak specifiek te vermelden.

Twitter