LinkedIn Twitter YouTube

Te weinig tijd voor het Werkprogramma? Laat de uitvoering aan ons over!!

Over ongeveer vier maanden moet het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten uitgevoerd zijn. Dat is kort dag omdat het Werkprogramma uit veel taken bestaat, waarvan vele repeterend zijn. En belangrijk is dat het Werkprogramma wordt uitgevoerd op een wijze zodat het voor de volmachtgevers toetsbaar is. Dus het is nodig dat procesbeschrijvingen (bestaan) en uitvoeringsdocumenten (werking) geüpload worden op VolmachtBeheer. Dat is een tijdrovende klus. Wij kunnen dit van je overnemen en je volledig ontzorgen.

Concreet betekent dit dat wij er voor zorgen dat vóór 1 januari a.s. alle taken van het Werkprogramma volledig en professioneel op VolmacthtBeheer zijn uitgevoerd.

Om dit mogelijk te maken, heb je wel het volmachthandboek 'Mijn Impuls' nodig. 'Mijn Impuls' maakt het namelijk mogelijk om op een snelle manier de procesbeschrjivingen per taak te kunnen uploaden op VolmachtBeheer omdat het volledig in lijn is met het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten. In 'Mijn Impuls' zijn ook alle uitvoeringsdocumenten, zoals interne controle polissen, beschikbaar. De interne audit polissen bijvoorbeeld, moet je natuurlijk zelf doen maar wij zorgen voor de volledige regie en coaching van het volledige proces om te zorgen dat ook alle uitvoeringsdocumenten tijdig worden geupload. Op deze manier blijf je zelf volledig betrokken bij de 'werking' want dat vinden wij essentieel.

Voor een bedrag van € 1.200,- (excl. BTW) kunnen wij je volledig ontzorgen en de uitvoering van het Werkprogramma. overnemen.

Omdat je ook het volmachthandboek 'Mijn Impuls' nodig hebt, hebben wij een speciaal aanbod samengesteld in combinatie met de uitvoering van het Werkprogramma. Omdat de kosten van 'Mijn Impuls' afhankelijk zijn van het type en de omvang en wensen van het volmachtkantoor, werken we graag een voorstel uit. Heb je interesse en wil je een voorstel ontvangen? Mail dan naar volmacht@jvimpuls.nl.

We kunnen ons voorstellen dat je graag wilt zien wat de mogelijkheden en functionaliteiten zijn van 'Mijn Impuls'. We geven demo-sessies 'op afstand'. Mail gerust voor een afspraak.

Team 'Mijn Impuls'

Marijke - Mart - Jan

 

Twitter