LinkedIn Twitter YouTube

Risicobeoordeling en technische inspecties door de gevolmachtigde agent

 

Technische inspecties voegt veel waarde toe aan de rol van de Gevolmachtgde Agent. Het is immers een belangrijkse taak van de gevolmachtigde agent om aandacht te besteden aan schadelastbeheersing. Door een technische inspectie uit te voeren kan veel schade worden voorkomen. Ondernemers staan over het algemeen niet stil bij de risico's die zij lopen. Maar op schade zit een ondernemer niet te wachten; een ondernemer wil continuiteit van zijn bedrijf. Naast de technische inspecties is daarom ruim aandacht voor risicobeoordeling. De workshop is vooral gericht op bedrijfsorganisatie, brand, techniek en bedrijfsschade.

 

Wat leer je tijdens deze workshop?
- De toegevoegde waarde voor de klant en de gevolmachtigde agent
- Denken vanuit de product- en bedrijfscontinuïteitsketen
- In beeld brengen van het bedrijfsproces
- Risicoinventarisatie, risicobeoordeling en risicoevaluatie
- Risicoperceptie
- Schadelastbeheersing
- Het uitvoeren van een 1e lijns technische inspectie
- Inspectie en polisdekking
- Casussen


Waar
De workshop wordt gehouden in "Het Tabakhuis" te Nijkerk

Tijd
De ontvangst is vanaf 09.00 uur. De workshop begint om 09.30 uur en duurt tot 16.00 uur.

Kosten
De kosten bedragen € 225,00 (exclusief BTW) per persoon, inclusief lunch en handout.

Trainers
De trainers zijn Ben Kramer (Markel) en Jan van de Veen (JV Impuls).

Datum(s): 
dinsdag 08 mei 2012, 09:30

Schrijf je in voor deze training

Twitter