LinkedIn Twitter YouTube

Presenteren kan iedereen leren

Presenteren kun je leren. En de praktijk is de beste leerschool. Het is een kwestie van doen. Toch hebben veel mensen te kampen met bovenmatige spanning en angst. Dat komt de kwaliteit van de presentatie zeker niet ten goede. Er zijn ook mensen die zich er erg gemakkelijk van afmaken. Het gevolg is dat het dan geen echte persoonlijke presentatie wordt maar een PowerPoint presentatie. Dit hulpmiddel met een overdaad aan sheets wordt zo een houvast voor de spreker, een reddingsboei of iets om zich achter te verschuilen. Maar als spreker ben je dan het contact met het publiek kwijt. De presentatietraining van JV Impuls is gericht op het echte werk. En dat is een presentatie geven vanuit je hart en hood met een beperkt gebruik van audivisuele middelen. Natuurlijk heb je meestal ook PowerPoint sheets of Prezi nodig omdat bepaalde informatie dan beter overkomt, bijvoorbeeld grafieken. PowerPoint is dan niet meer dan ondersteunend. Bij de presentatietraining van JV Impuls sta jij centraal. Natuurlijk vraagt een presentatie voorbereiding waarvoor je serieus tijd moet uittrekken. Maar dat ben je ook verplicht aan de mensen die naar je komen luisteren. Investeer daarom in je zelf en het publiek zal je dankbaar zijn.

Wat leer je?
- Voorbereidingen ruim van tevoren
- De opbouw van de presentatie
- De voorbereiding vlak van tevoren
- De presentatie zelf

In de training wordt ook veel aandacht geschonken aan "jij als presentator". Denk daarbij aan je houding, je positie, interactie met het publiek, tempo en timing, intonatie, stemexpressie.

Twitter