LinkedIn Twitter YouTube
Portefeuillemanagement

Portfolio management voor verzekeraars

JV Impuls heeft veel expertise in huis om het rendement van volmachtportefeuilles te verbeteren. De aanpak kan gericht zijn op rendementsverbetering van de totale volmachtportefeuille maar de focus kan ook liggen op individuele volmachtportefeuilles, portefeuilleonderdelen of pools. De rapportage is analyserend en visualiserend plus een actieplan welke maatregelen genomen moeten worden om de gewenste rendementsverbetering te realiseren.

Klik op demo voor een voorbeeld portefeuilleanalyse.

Twitter