LinkedIn Twitter YouTube

Missie en visie

Missie

Investeren in een blijvende ontwikkeling van mens en organisatie, gericht op eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid, creƫert bewuste medewerkers met meer plezier in het werk hetgeen leidt tot betere resultaten.

Visie

De verzekeringsbedrijfstak staat midden in een veranderende wereld. In die nieuwe wereld moeten verzekeraars, volmachtkantoren en het assurantie-intermediair zich opnieuw positioneren. Dat vraagt om innovatiekracht en een blijvende ontwikkeling van mens & organisatie.

Weblog
16 september 2017

De volmachtgevers rollen op dit moment de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten uit. Een opvallend element is dat een...

Twitter