LinkedIn Twitter YouTube

Mijn Impuls blijft vernieuwen! Interactieve auditformulieren acceptatie en schade en een tool voor verwerkingsregisters

Mijn Impuls komt met interactieve formulieren voor de interne audit acceptatie en schade.
Het volmachtkwaliteitshandboek Mijn Impuls blijft innovatief. De interne audits acceptatie en schade zijn belangrijke onderdelen van het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten. Voor de uitvoering van de interne audits worden over het algemeen excel- of worddocumenten gebruikt. Dat functioneert maar echt handig is het niet. Wij waren met Mijn Impuls het eerste volmachtkwaliteitshandboek op het Scienta-platform en wij blijven innovatief om die voorsprong te behouden in het belang van onze klanten. Wij zijn gestart om interactieve auditformulieren voor acceptatie en schade te ontwikkelen. Interactief wil zeggen dat je alleen de vragen krijgt voorgeschoteld die betrekking hebben op het soort polis of schade. En de auditformulieren kun je direct opslaan binnen Scienta zodat je in één keer de procesbeschrijving en het uitvoeringsdocument vanuit Scienta op VolmachtBeheer kunt zetten. Dat is wel zo handig. De interactieve formulieren interne audit acceptatie en schade zijn volledig in lijn met het werkprogramma. Dat wil zeggen dat alle toetspunten voortkomen uit de taken van het werkprogramma. 

De AVG verwerkingsregisters opstellen met de online tool 'In-Control
De verwerkingsregisters vormen binnen de AVG een essentieel onderdeel. Ook voor de verwerkingsregisters worden over het algemeen excel-sjablonen aangeboden. Voor de opzet en het beheer is dit niet handig en eigenlijk niet meer van deze tijd. Daarom hebben wij een samenwerking met Assuron (www.assuron.nl). Assuron heeft de online tool 'In-Control' ontwikkeld om de verwerkingsregisters te maken en te beheren. Dat werkt eenvoudig en snel. En je kunt op deze manier de taken van het werkprogramma die met privacy te maken hebben op een juiste manier uitvoeren.

In 'Mijn Impuls' is een koppeling gemaakt naar de online verwerkingsregisters van Assuron maar deze zijn ook beschikbaar voor niet-gebruikers van 'Mijn Impuls'. In het laatste GA-magazine van de NVGA staat een interview met een gevolmachtigde, die op basis van eigen ervaringen, collega's adviseert om met In-Control van Assuron te gaan werken. Gebruikers van 'Mijn Impuls' krijgen het eerste jaar een forse korting. Heb je belangstelling stuur dan een mail naar volmacht@jvimpuls.nl.

 


Twitter