LinkedIn Twitter YouTube

Mag het een paar procent minder

De volmachtgevers rollen op dit moment de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten uit. Een opvallend element is dat een aantal volmachtgevers uit de A-categorie de beloning met 1% verlagen. Dat dit zou gebeuren konden we op onze klompen aanvoelen.

De voorzitter van de NVGA schrijft in VVP dat het eigenlijk niet eerlijk is dat de beloning eenzijdig en zonder overleg wordt verlaagd. En dat moet je als aanvoerder van de gevolmachtigden ook roepen maar dan ben je zo ongeveer een roepende in de woestijn. Hoe je het ook wendt of keert, de volmachtgevers zijn nu eenmaal de bovenliggende partij. Zij verlenen de volmacht en dragen het financiële risico. Die rolverdeling was lange tijd zoek maar wordt in sneltreinvaart rechtgetrokken; de volmachtgevers trekken nu aan de touwtjes.

Toen de winstcommissie werd afgeschaft, hebben de meeste volmachtgevers de tekencommissie verhoogd met een kwaliteitsbeloning van gemiddeld 2%. Iedereen kan bedenken dat die 2% weer ingeleverd moet worden. Natuurlijk raakt dat de beurs van de gevolmachtigden. Maar dan moeten we wel bedenken dat dit vooral de gevolmachtigden treft dit ten tijde van de winstcommissie een mooie winstgevende portefeuille hadden. Bij de invoering van de kwaliteitsbeloning hebben zij fors aan beloning moeten inleveren en de verlieslatende volmachten konden glimlachen; zij hadden jarenlang geen winstcommissie gehad en konden nu opeens genieten van 2% extra beloning.

Over de beloning van de gevolmachtigden wordt al jaren gesteggeld. De nominale beloning heeft het niet gehaald. In theorie een leuk idee maar in de praktijk gewoon niet uitvoerbaar. De hoogte van de tekencommissie is vastgesteld per branche/product en dateert uit de vorige eeuw. Het wordt tijd om die eens onder de loep te nemen. Laat ik een voorzet doen. Er is wel degelijk een verschil in de hoeveelheid werk tussen particulier (standaard) en zakelijk (meer maatwerk). In dat kader kunnen twee percentages volmachtbeloning vastgesteld worden: één percentage voor particulier en één percentage voor zakelijk. Dat lijkt ook meer passend.

Nog beter is het om de beloning gewoon af te schaffen. Wanneer de volmachtgevers de risicopremie verstrekken, dan kan de gevolmachtigde zelf de hoogte van de beloning bepalen die nodig is om het volmachtbedrijf te runnen. Efficiënt ingerichte volmachtbedrijven kunnen dan scherper in de markt opereren. Een voorwaarde is wel dat de volmachtgevers scherpe kwaliteitseisen opstellen en die strak controleren. Misschien komt het centraal auditinstituut er dan toch nog.

Nieuwe reactie inzenden
Your comment will be queued for moderation by site administrators, so other people will not see it directly.
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te controleren of u een menselijke bezoeker bent om zo spam te voorkomen.
5 + 12 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Twitter