LinkedIn Twitter YouTube

JV Impuls draagt werving&selectie activiteiten over aan FTE Schade

JV Impuls heeft haar activiteiten met betrekking tot werving&selectie en detachering per 1 maart overgedragen aan FTE schade te Utrecht. FTE Schade is onderdeel van de FTE Groep die kennis en capaciteit levert binnen Leven, Pensioen en Schade.

De volmachtmarkt is flink in beweging waardoor het noodzakelijk wordt om meer focus aan te brengen. Er is een toenemende vraag naar volmachtspecialisten als gevolg van de groei van het volmachtkanaal en de vele kwaliteitsimpulsen. Om hier op een kwalitatieve manier invulling aan te geven, is commitment een vereiste. Daarom draagt JV Impuls de werving&selectie en detacheringsactiviteiten over.

JV Impuls blijft werken aan de verdere professionalisering van het volmachtkanaal door advisering, interim management, portefefeuillemanagement en training. Binnen FTE Scahde is de focus op Volmacht en op Claims en deze overname past dus uitstekend bij de koers die is ingezet.

Marco Hoeksta is verantwoordelijk voor FTE Schade. Marco is één van de grondleggers geweest van detacheerder Talent&Pro. Marco Hoekstra is thuis in de schadeverzekeringsmarkt en hij kent het volmachtkanaal erg goed. Het is daarom een logische keus om de activiteiten over te dragen aan FTE schade.

Werving&selectie en detachering is veel meer dan het "schuiven" van CV's. Naast kennis van de diverse volmachtfuncties is het belangrijk dat er een goede match is tussen de opdrachtgever en de kandidaat. Dat is bij FTE Schade in goede handen.

U kunt nu vrijblijvend kennismaken met Marco Hoekstra van FTE Schade. Doe dat vóór Pasen. Dan zorgt Marco voor een lekker paas-geschenk. Zorgt u dan voor de koffie?
Doel van het gesprek is vrijblijvende kennismaking en introductie. Zodoende kan er in de toekomst snel worden geschakeld met een vertrouwd gezicht mocht hier aanleiding toe ontstaan. U kunt Marco hiervoor het beste e-mailen via marco@ftegroep.nl onder vermelding van 'EGG'

Twitter