LinkedIn Twitter YouTube

Interim management

Moet er een klus geklaard worden en zoek je iemand die geworteld is in het volmachtkanaal? De expertise van JV Impuls is breed en bestrijkt de gebieden volmachtmanagement, projectmanagement, sales, accountmanagement, portefeuillemanagement, verzekeringstechniek en schadebehandeling. JV Impuls weet mensen en organisaties in beweging te brengen met een resultaatgerichte focus.

Weblog
16 september 2017

De volmachtgevers rollen op dit moment de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten uit. Een opvallend element is dat een...

Twitter