LinkedIn Twitter YouTube

Het Solvency-II spook

Eind 2012 gaat voor verzekeraars het nieuwe Europese toezichtskader Solvency-II gelden. Met Solvency II krijgt het toezicht op de risico's die een verzekeraar loopt, en de beheersing daarvan, een meer centrale rol. Solvency-II kent drie pijlers die onderling samenhangen:

De eerste pijler omvat kwantitatieve voorzieningen. Dat zijn de technische voorzieningen, een minimale kapitaalseis en een risicogevoelige kapitaalseis. Deze eisen weerspiegelen, voor zover mogelijk alle kwantificeerbare risico's van verzekeraars. De tweede pijler focust op het risicomanagement en de beheerste bedrijfsvoering van een verzekeraar. In de derde pijler worden de rapportages van de verzekeraars aan de toezichthouder geregeld.

Hebben gevolmachtigde agenten ook met Solvency-II te maken? Jazeker! Volmachtverlening is een uitbesteding door de verzekeraar. De kwaliteit van de bedrijfsvoering is één van de pijlers. De verzekeraar moet ook van de volmachttekening rapportages samenstellen zodat de risico's kwantificeerbaar zijn. Wanneer dat gedeeltelijk mogelijk is, wordt de kapitaalseis hoger. De kwaliteit van de data is de basis om de benodigde Solvency-II rapportages samen te kunnen stellen. Op dit moment is de datakwaliteit bij de meeste volmachtkantoren onvoldoende. Daar kunnen volmachtkantoren weinig aan doen. Het is in de loop der jaren zo gegroeid. Er bestaat niet zoiets als een uniforme systeeminrichting en de volmachtsystemen geven veel vrijheid om het systeem naar eigen inzicht en voorkeur in te richten. Het is nu van belang dat volmachtverzekeraars in nauwe samenwerking met de NVGA komen tot een uniforme systeeminrichting waarbij de nieuwe NVGA boekingsprotocollen prima als basis kunnen dienen. Uiteindelijk leidt dit ook tot kwalitatief betere managementinformatie. En daar wordt iedereen beter van.

Nieuwe reactie inzenden
Your comment will be queued for moderation by site administrators, so other people will not see it directly.
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te controleren of u een menselijke bezoeker bent om zo spam te voorkomen.
3 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Twitter