LinkedIn Twitter YouTube

Het nieuwe Normenkader is live!

Het self assessment gevolmachtigde agenten (SAGA) is stopgezet en daarvoor in de plaats is het Normenkader Risicobeheersing Volmachten gekomen. Ik merk dat de communicatie over het nieuwe Normenkader veel vragen oproept. In tegenstelling tot het SAGA is het Normenkader verplicht voor alle volmachten. Het is de bedoeling dat met de komst van het Normenkader alle losse en overlappende vragenijsten tot het verleden gaan behoren, zoals het uitvoeringsverslag en de solvency II vragenlijst. Dit moet de efficiëncy in het volmachtkanaal ten goede komen, mits natuurlijk verzekeraars naast het Normenkader niet met allerlei eigen normen gaan komen. Hier is de 80/20 regel op zijn plaats. Wanneer de focus ligt op uniformiteit van de normen dan zal dit een positief effect hebben op de kwaliteit van de volmachtbedrijven; niet als verzekeraars individueel met allerlei eigen normen gaan komen want een diversiteit aan normen leidt niet tot motivatie en betrokkenheid en dan wordt het Normenkader een verplicht nummer. Dit jaar geldt als een overgangsperiode en dat betekent dat naast het Normenkader ook het uitvoeringsverslag ingevuld moet worden. Het accountantsprotocol is van kracht vanaf 1 januari 2018.

Het Normenkader is aanzienlijk uitgebreider dan het SAGA. JV Impuls ondersteunt volmachtkantoren bij de start en uitvoering van het Normenkader. Bovendien zijn in het volmachthandboek Mijn Impuls alle taken van het Normenkader vertaald in procesbeschrijvingen en uitvoeringsdocumenten. Per taak kan de procesbeschrijving en het uitvoeringsdocument eenvoudg geupload worden naar het Normenkader op VolmachtBeheer. Bel of mail voor meer informatie met Jan van de Veen. M 06 12 01 07 64 of E jan.vandeveen@jvimpuls.nl

Nieuwe reactie inzenden
Your comment will be queued for moderation by site administrators, so other people will not see it directly.
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te controleren of u een menselijke bezoeker bent om zo spam te voorkomen.
1 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Twitter