LinkedIn Twitter YouTube

Ga het Werkprogramma 'ANDERSOM ORGANISEREN'

Beheersbaarheid is een manier van denken en organiseren, die diep in ons zit maar die steeds vaker leidt tot een inefficiënte bedrijfsvoering en slechte dienstverlening. Bovendien schieten we door deze manier van denken steeds meer in een kramp. En dat blijkt wel uit het feit dat veel volmachtkantoren nu ploeteren en zwoegen om het Werkprogramma voor elkaar te boksen. Niet omdat ze daar plezier aan beleven en het nut er van inzien maar omdat het MOET.

De natuurlijke principes van organiseren gaan verloren onder een lawine van onnatuurlijke managementlogica dat bestaat uit CONTROLE. Zo gaat dat ook met het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten. DNB zegt dat de volmachtgevers onvoldoende controle hebben op de gevolmachtigden. Dus de volmachtgevers bedenken een oplossing en uit de hoge hoed komt het Werkprogramma. De gevolmachtigden MOETEN dit uitvoeren en de volmachtgevers beoordelen of de uitvoering naar wens is. Vervolgens kunnen ze DNB laten zien dan ze ‘in control’ zijn en is de cirkel weer rond. Maar als iets MOET dan valt het resultaat altijd tegen. Het gaat er om dat de gevolmachtigden het nut er van inzien en dat het Werkprogramma van waarde is voor hun volmachtorganisatie. Juist aan deze motiverende kant is nauwelijks aandacht geschonken terwijl het resultaat dan veel beter wordt. Het MOETEN moet dus plaats maken voor MOTIVEREN.

Traditioneel organiseren kenmerkt zich door een manier van denken. En dat is van buiten naar binnen in drie cirkels. De buitenste ring is de systeemwereld. De tweede ring is de leefwereld en de binnenste ring is de bedoeling. Dit heb ik overigens niet zelf verzonnen maar komt uit het prachtige boek “Verdraaide organisaties”. Bij traditioneel organiseren begint het denken bij de systeemwereld (en daar hebben we in volmachtland genoeg voorbeelden van: Uitvoeringsverslag, MS-PI, Solvency II checklist, Datakwaliteit, SAGA, Actielijstjes en nu het Werkprogramma). De gedachte is we zorgen allereerst dat de systeemwereld op orde is. Als iedereen zich vervolgens in de leefwereld maar aan die systeemwereld houdt, werken we in de volmachtorganisatie aan de bedoeling. Het probleem is dat in volmachtorganisaties geen robots aan en uit worden gezet. Het gaat om MENSENWERK. Daarin zijn systemen niet maatgevend maar die behoren ondersteunend te zijn om de menselijke professionaliteit en creativiteit te kunnen honoreren.

De meeste volmachtconsultants werken volgens de Systeemtechnische Volmacht Controle (SVC). Daardoor zien volmachten het Werkprogramma als een aparte activiteit, dus werkzaamheden die erbij gedaan moeten worden. Maar is dat nu wel zo? Nee dat is niet zo, want alle taken van het Werkprogramma zijn activiteiten die je als gevolmachtigde altijd al moet doen. Dus het is niks nieuws. Dus je moet het niet zien als een apart ding dat buiten de volmachtorganisatie staat, maar je moet het zo organiseren dat de uitvoering van het Werkprogramma volledig wordt opgenomen in je volmachtorganisatie. Wij noemen dat ‘ANDERSOM ORGANISEREN’. En dat is vanuit de ‘bedoeling’ zorgen dat de volmachtmedewerkers worden gestimuleerd en gemotiveerd in hun leefwereld (professionaliteit) die taken van het Werkprogramma beet te pakken die binnen hun aandachtsgebied horen, zoals acceptatie, schadebehandeling, portefeuillemanagement, fraude, automatisering en financiën. Dat wil dus zeggen dat de volmachtmedewerkers TAAKEIGENAAR worden en volledig verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van hun taken, van begin tot het eind. Wanneer je het ‘Andersom Organiseert’ dan slokt de uitvoering van het Werkprogramma maar weinig tijd op.

Wil je een steuntje in de rug? Wij hebben het Werkprogramma ‘Andersom Organiseren’ ontwikkeld dat onderdeel is van ons dynamische volmachthandboek ‘Mijn Impuls’ waarbij niet de systemen centraal staan maar de mensen.

Twitter