LinkedIn Twitter YouTube

Een goede organisatie is het halve werk

De uitvoering van het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten is een behoorlijke klus. Van de 116 taken moet het grootste deel van de taken meerdere keren per jaar worden uitgevoerd; sommige zelfs elke maand (bijvoorbeeld de taak prolongatie). Alles bij elkaar moet je per jaar ruim 300 taken uitvoeren. Dus het is zaak om het goed te organiseren. Een goede organisatie is het halve werk. Maak allereerst een planning wanneer de taken uitgevoerd moeten worden. Verdeel de taken over de medewerkers van het volmachtbedrijf. Op deze manier gaat het Werkprogramma leven en er ontstaat betrokkenheid en draagvlak. Maak conform de taakcoderingen een centrale mappenstructuur aan. Dan heb je dus 116 taakmappen. Maak onder elke taakmap twee submappen aan: een map procesbeschrijving en een map uitvoeringsdocumenten. Zorg eerst dat alle procesbeschrijvingen in de submappen opgeslagen worden. Vervolgens kunnen de medewerkers die belast zijn met de uitvoering van een taak aan de hand van de procesbeschrijving zien hoe een taak uitgevoerd moet worden en na uitvoering van de taak kunnen zij het uitvoeringsdocument in de betreffende submap opslaan. Daarna kan de medewerker per toegewezen taak de documenten eenvoudig uploaden in het Werkprogramma op VolmachtBeheer. 

Twitter