LinkedIn Twitter YouTube

De resultaten van Brand Particulier en Publicatie nieuwe NVGA protocollen

De resultaten van Brand Particulier

Jarenlang was Brand Particulier een goed renderende branche onder de schadeverzekeringen. Brand Particulier 'subsidieerde' vaak de mindere resultaten van de branche motorrijtuigen. Maar de tijden zijn veranderd. De resultaten van Brand Particulier zijn in rap tempo afgenomen en in veel gevallen zelfs verlieslatend. De break-even bruto schaderatio ligt afhankelijk van de bedrijfskosten van de verzekeraar (maatschappijkosten, herverzekeringskosten, winstdoelstelling) tussen de 45% en 50% van de verdiende premie. In de volmachtmarkt is de gemiddelde provisie/tekencommissie 38% van de verdiende premie.

Een aantal verzekeraars hebben een premieverhoging van tussen de 5% en 15% afgekondigd voor Brand Opstal. Ik voorspel dat een premieverhoging voor Brand Inboedel gaat volgen. Volgens de verzekeraars is de reden voor de premieverhoging de toename van de schadesoort waterschade doordat het aantal slechte weerssituaties is toegenomen. Het is zeker één van de oorzaken maar niet de enige. De dekking van opstal- en inboedelverzekeringen is de laatste jaren fors verruimd door de 'van buiten komende onheilen' dekking. Consumenten worden steeds meer bewust gemaakt van de ruime dekking en het is een tweede belangrijke oorzaak van de verminderde resultaten van Brand Particulier. Uit de vele analyses die ik heb gemaakt van volmachtportefeuilles blijkt dat de nieuwe Brand Particulier producten aanzienlijk mindere resultaten laten zien in vergelijking tot de oude producten. De premietariferingen die verzekeraars hebben berekend, zijn niet toereikend voor de zeer ruime dekking. Verder valt op dat de schadefrequentie van de nieuwe Brand Particulier producten veel hoger is ten opzichte van de oude producten. Gevolmachtigde agenten raad ik aan om de schadelast kritisch te volgen met betrekking tot de schadesoorten. Want naast een premieverhoging kunnen ook andere maatregelen ingezet worden zoals preventie of invoering van een eigen risico.

 Publicatie nieuwe NVGA protocollen

De vorige nieuwsbrief over de nieuwe NVGA protocollen heeft heel veel reacties opgeleverd. Ruim 50 volmachtkantoren hebben de nieuwe NVGA protocollen opgevraagd, veelal met een vraag om meer informatie. Om aan die vraag te voldoen, verschijnt op 15 mei a.s. van mijn hand een publicatie met gedetailleerde informatie over de nieuwe NVGA protocollen en over het belang van één uniforme datastroom  van gevolmachtigde agenten naar volmachtverzekeraars. De publicatie is vanaf 15 mei te downloaden via de website www.jvimpuls.nl

Twitter