LinkedIn Twitter YouTube

De nieuwe NVGA protocollen

Deze nieuwsbrief gaat over de nieuwe NVGA protocollen. Waarom? Omdat ik regelmatig vragen krijg over de inhoud en het nut van de nieuwe NVGA protocollen. En nut heeft het zeker! De nieuwe NVGA protocollen vormen een essentiële stap in het dataverkeer tussen gevolmachtigde agenten en volmachtverzekeraars. De NVGA en de volmachtverzekeraars hebben gezamenlijk de nieuwe protocollen ontwikkeld mede in het kader van een toekomstbestendig volmachtkanaal.

De oude protocollen werden vooral gebruikt voor het aanleveren van de financiële boekingsgegevens. Op basis van de oude protocollen was het maken van diepgaande verzekeringstechnische analyses niet mogelijk omdat de informatie in het polisprotocol te beperkt was; de premie werd ingedikt op subbrancheniveau. Voor het maken van gedegen verzekeringstechnische analyses moet informatie op polisniveau beschikbaar zijn. Daar is nu verandering in gekomen.

De nieuwe NVGA protocollen zijn dusdanig uitgebreid dat op basis van de beschikbare informatie diepgaande verzekeringstechnische analyses uitgevoerd kunnen worden. Bovendien zijn de nieuwe protocollen Solvency II proof. De nieuwe NVGA protocollen bestaan uit drie onderdelen:
- polisprotocol
- schadeprotocol
- financiële protocol

Met de invoering van de nieuwe protocollen hebben NVGA en de volmachtverzekeraars afgesproken dat het voldoende is wanneer de gevolmachtigde agenten de informatie aanleveren minimaal conform de nieuwe NVGA protocollen. Het is daarom niet meer nodig om het hele bestand aan te leveren hetgeen bij veel volmachtkantoren op bezwaren stuit. In de software-updates hebben de systeemhuizen de nieuwe protocollen uitgerold.

De nieuwe NVGA-protocollen kunnen gezien worden als de nieuwe marktstandaard met betrekking tot informatie-uitwisseling tussen gevolmachtigde agenten en volmachtverzekeraars. Dat is belangrijk voor de uniformiteit en het bewerkstelligen van meer efficiëncy in het volmachtkanaal. In dat kader is het belangrijk dat leveranciers van analysesystemen aansluiten op de nieuwe NVGA protocollen. Infonavigator en V-Analyse hebben inmiddels een naadloze aansluiting gerealiseerd. Ben je geinteresseerd in de informatie-items die in de nieuwe NVGA protocollen zijn opgenomen? Stuur dan een mail naar jan.vandeveen@jvimpuls.nl. Je ontvangt dan de inhoud van de nieuwe NVGA-protocollen.

Twitter