LinkedIn Twitter YouTube

De macht in het volmachtkanaal

Het is nog niet zo lang geleden dat er columns verschenen waarbij het woord Volmacht werd gesplitst in Vol Macht. Het suggereerde dat de gevolmachtigden de macht in handen hadden. Argumenten waren de bovengemiddelde groei van het volmachtkanaal, ondernemerschap, flexibiliteit en de sterke positie van serviceproviders. In ieder geval was de rolverdeling een beetje zoek. Het is nog steeds zo dat gevolmachtigden voor rekening en risico van de volmachtgever een aantal primaire taken uitvoeren. En dat is een bijzondere verantwoordelijkheid want uiteindelijk zijn het de volmachtgevers die het financiële risico dragen. Nu de resultaten onder druk staan en de toezichthouders kijken steeds nadrukkelijker over de schouder mee, is het logisch dat de volmachtgevers de touwtjes aantrekken. De ‘speelruimte’ voor de gevolmachtigden wordt kleiner. De nieuwe samenwerkingsovereenkomsten en beloningsmodellen die de komende maanden worden uitgerol zullen die trend bevestigen. Het volmachtlandschap wordt als het ware geraakt door een aardbeving met een sterkte van 5 op de schaal van Richter. Het volmachtlandschap zal worden opgeschud en de volmachtgevers zullen weer de bovenliggende partij worden. Weer terug naar de oorspronkelijke rolverdeling. Het zal even wennen worden maar wanneer we oog hebben voor de juiste verhoudingen en rolverdeling dat heeft het volmachtkanaal nog steeds een mooie toekomst.

Nieuwe reactie inzenden
Your comment will be queued for moderation by site administrators, so other people will not see it directly.
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te controleren of u een menselijke bezoeker bent om zo spam te voorkomen.
7 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Twitter