LinkedIn Twitter YouTube

Coaching

Coaching is bewustzijn bevorderen. Jan van de Veen begeleidt mensen om het beste uit zichzelf te halen. Coaching is niet vrijblijvend een gesprek voeren. In coaching richt je je op het bepalen van doelen, hoe je die gaat behalen, wat je daarvoor gaat doen en wanneer. Zo concreet mogelijk! Coachen is ook afspraken maken en deze nakomen. Bij het resultaatgericht coachen gaat het om het leveren van prestaties. Het gaat om het bereiken van de gestelde doelen. Ieder mens presteert vanuit zijn eigen potentieel die hij ter beschikking heeft. Er is altijd een kloof tussen potentieel en prestatie. En die kloof is vaak groot. Zelfs bij het voor de honderste keer voorzitten van een vergadering kun je je prestaties altijd nog verbeteren. Echte topsporters richten zich altijd op het verkleinen van die kloof, zodat we tot werkelijke topprestaties komen. Als we begrijpen wat ons potentieel in de weg zit, oftewel belemmert, dan kunnen we de kloof gemakkelijker overbruggen.

 

"Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn.
Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn.
Het is ons licht, niet onze schaduw, die ons het meest beangstigt ...."
(Uit: Marianne Williamson)

Twitter