LinkedIn Twitter YouTube

Weblog

Turbulent Volmachtweer

Het volmachtkanaal verkeert in zwaar weer.

Kleinere volmachtkantoren uit de gratie?

De titel van deze blog zegt genoeg. Er lijkt geen toekomstperspectief meer te zijn voor de kleinere volmachtkantoren. Wekelijks krijg ik de vraag of er nog wel toekomst is voor het volmachtkanaal en dan met name voor de kleinere volmachten. Volmachtverzekeraars schroeven het minimaal vereiste premievolume op of vinden dat kleintjes niet in staat zijn om het volmachtbedrijf professioneel te runnen.

Mag het een paar procent minder

De volmachtgevers rollen op dit moment de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten uit. Een opvallend element is dat een aantal volmachtgevers uit de A-categorie de beloning met 1% verlagen. Dat dit zou gebeuren konden we op onze klompen aanvoelen.

Pools zijn out

Pooltekening was heel gewoon in volmachtland. Volmachten ambieerden pools vanwege het administratieve gemak en volmachtgevers probeerden een aandeel te bemachtigen om het premievolume te voeden. Het is al weer 7 jaar geleden dat in 2010 het Protocol Intermediaire Pools werd geïntroduceerd. Dat was het begin dat pools uit de gratie zijn geraakt. Pools werden niet meer stilzwijgend verlengd. De slechtere resultaten van pools ten opzichte van de 100% tekening en PARP hebben de afbreuk van pools behoorlijk versneld.

Afslag op de volmachtbeloning is niet professioneel

Het beloningsmodel in het volmachtkanaal bestaat uit een vaste volmachtvergoeding, de tekencommissie en een kwaliteitsbeloning. De laatste beloningscomponent is in het leven geroepen toen de winstcommissie werd afgeschaft en de kwaliteitsbeloning werd ingevoerd. De kwaliteitsbeloning ligt gemiddeld op 2% van de netto premie en komt overeen met de gemiddelde hoogte van de toendertijd betaalde gemiddelde winstcommissie.

De macht in het volmachtkanaal

Het is nog niet zo lang geleden dat er columns verschenen waarbij het woord Volmacht werd gesplitst in Vol Macht. Het suggereerde dat de gevolmachtigden de macht in handen hadden. Argumenten waren de bovengemiddelde groei van het volmachtkanaal, ondernemerschap, flexibiliteit en de sterke positie van serviceproviders.

Het nieuwe Normenkader is live!

Het self assessment gevolmachtigde agenten (SAGA) is stopgezet en daarvoor in de plaats is het Normenkader Risicobeheersing Volmachten gekomen. Ik merk dat de communicatie over het nieuwe Normenkader veel vragen oproept. In tegenstelling tot het SAGA is het Normenkader verplicht voor alle volmachten. Het is de bedoeling dat met de komst van het Normenkader alle losse en overlappende vragenijsten tot het verleden gaan behoren, zoals het uitvoeringsverslag en de solvency II vragenlijst.

De grote productenschoonmaak

De productenreview bij de gevolmachtigden in het kader van PARP (Product Approval & Review Process) is in volle gang. Opvallend is dat de volmachtverzekeraars niet één uniform review model hebben ontwikkeld. Elke verzekeraar komt met zijn eigen model. De één nog uitvoeriger dan de ander. Het kost een gevolmachtigde vele dagen om al die documenten in te vullen waarbij sommige onderdelen niet eens in te vullen zijn.

Haantje de voorste

De meeste verzekeraars hebben hun beloningsmodel gepresenteerd. Hoewel, enkele grotere volmachtverzekeraars broeden nog op hun beloningsmodel nadat ze door de AFM uit het nest zijn gegooid. De kleinere volmachtverzekeraars wachten af wat de markt gaat doen. Het begint wel tijd te worden. Immers de nieuwe beloningssystematiek is al op 1 januari 2013 ingegaan. Een aantal volmachtverzekeraars kraaien dat zij het beste model hebben. Het is opvallend dat volmachtverzekeraars zich met een nieuw beloningsmodel willen profileren. En daar zit de volmachtmarkt nu net niet op te wachten.

iSchade

Gadges zijn het de iPhone, Blackberry en de iPad. Het gebruik groeit als kool en daarmee ook de schadelast. Er zijn in Nederland ongeveer 4,5 miljoen smartphonegebruikers, dat is 28% van de Nederlandse bevolking. 51% van de Nederlandse consument met een mobiel telefoonabonnement heeft een smartphone. Vooral de toepassing WhatsApp en de sociale netwerken heeft het aantal gebruikers sterk gestimuleerd. Waren het eerst vooral jonge gebruikers; nu zien we dat het gebruik ook in hogere leeftijdsgroepen toeneemt. De schadelast begint verontrustende vormen aan te nemen.

Twitter