LinkedIn Twitter YouTube

Actief portefeuillebeheer

Het doel van de opleiding Actief portefeuillebeheer is dat de deelnemers in staat zijn om de volmachtportefeuille resultaatgericht te sturen, een diepgaande analyse kunnen maken en de resultaten kunnen rapporteren, bespreken en presenteren aan de volmachtverzekeraars. De opleiding is bestemd voor volmachtbeheerders, feitelijk leiders, portefeuillemanagers, volmachtmanagers, acceptanten en schadebehandelaars. De opleiding bestaat uit vier onderdelen:

Introductie
- Waarom portefeuillebeheer
- Resultaatontwikkeling van de schadeverzekeringsmarkt
- De volmachtportefeuille versus de totale portefeuille van de volmachtverzekeraar

Aspecten die van invloed zijn op het resultaat van de portefeuille
- Klantsegmentatie
- Portefeuilleprofiel
- Kennisniveau medewerkers
- Acceptatie
- Technische inspectie
- Preventie
- Repressie
- Commerciële acties
- Retentie

Periodieke analyse van de portefeuille
- Efficiënte analysestappen
- Beeldvorming van de portefeuille
- Het bepalen van de analyseroute
- Analyse portefeuilleonderdelen en branches
- Berekening break-even schaderatio
- Incidenten en normaliseren
- Beoordeling schadefrequentie en gemiddelde schade
- Benchmarking met kengetallen
- Na-selectie en de berekening van de invloed op het resultaat
- Vaststellen van oorzaken
- Definiëren van maatregelen
- Doorrekening financiële impact

Opstellen rapportage en bespreken resultaten met volmachtverzekeraars
- Opstellen van de interne en externe rapportage
- Het presenteren van de externe rapportage aan de verzekeraars
  - Structuur van de presentatie
  - Onderdelen van de presentatie
  - Oefenen
  - Presentatietips

De NVGA organiseert in nauwe samenwerking met JV Impuls in het najaar de NVGA-opleiding Actief Portefeuillebeheer.

 

Twitter